Kostelní zvony

25. června 1905 přivezli na krásně vyzdobeném voze z nádraží kostelní zvony a v doprovodu školních dětí je dopravili na místo, kde se konala slavnost. Farář Zwahr promluvil ve svém delším projevu o významu zvonů, které mají svým vyzváněním ohlašovat mír. 28. června byly zvony vysvěceny; slavnostní řeč při tom pronesl dr. Dibelius z Drážďan a pak se prvně rozezněly kovové údery jejich srdcí. Zvony jsou darem Hornolužického spolku Gustava Adolfa. Jejich trojzvuk je nala­děn v Es dur.

Na největším zvonu je pod otevřenou bibli průpověď: „Slovo Hospodinovo zů­stává na věky“, sv. Petr, list 1,25 a nápis: „Pevný hrad je náš Bůh „. Prostřední zvon, který ohlašuje den a vítá svatvečer, má tyto nápisy: „Modli se a pracuj!“ a žalm 28,9: „Hospodine, zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému!“ Nápis na malém zvonu: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku“, Matouš 28,20, a prosba: „Ach, zůstaň s námi, Ježíši Kriste!“