Období první republiky

Na základě vyhlášky byla v roce 1931 evangelicko-křesťanská církev augsburského a helvetského vyznání sloučena v Českobratrskou církev evangelickou, německé církve v Sudetech tuto vyhlášku bojkotovali a nadále vystupovali pod původní hlavičkou.